Khối Đảng

Châu Phú: Hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05

04:44 18/08/2022

    

Ngày 17/8/2022, Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Phú tổ chức hội nghị giao ban, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm số 01 gồm các đơn vị: Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn Và thành phố Châu Đốc.

          Đồng chí Võ Minh Hoàng - UV.BTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, đồng chí Lâm Văn Giàu - Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị- Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Châu Phú, đồng chí Nguyễn Phước Nên –Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng lãnh đạo các huyện-thành phố thuộc cụm 01 và tất cả các đồng chí UV.BTV - UV.BCH Đảng bộ khoá XII, các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ về dự.

          Theo đó, Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022 của huyện uỷ Châu Phú, các bài tham luận về cách làm hay, hiệu quả của các xã-thị trấn. Trong năm 2022, Ban thường vụ Huyện uỷ Châu Phú phối hợp với Tỉnh uỷ tổ chức học tập chuyên đề toàn khoá của Trung ương về “Ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề của Tỉnh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” triển khai tích cực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân, bằng hình thức trực tuyến, cho 164 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở tham dự. Trong đó, Chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 47 lớp triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm đến toàn đảng viên thuộc cấp mình quản lý. Toàn huyện có 4.805/4.836 đảng viên tham dự, đạt 99,35%. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện và cơ sở còn thực hiện việc học tập thông qua các hình thức như: họp ban chấp hành, hội thi, tập huấn, thực hiện các phong trào để triển khai, tuyên truyền chuyên đề hàng năm v.v…

          Tại hội nghị, đồng chí Võ Minh Hoàng - UV.BTVTU, Chủ nhiệm UBKT tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả mà huyện Châu Phú đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Kết luận 01–KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, cần có phương pháp đổi mới nội dung, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa nội dung làm theo vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng...

           

           Dịp này, có 02 tập thể (UBND xã Khánh Hoà; cán bộ, chiến sĩ, Công an huyện Châu Phú) và 01 cá nhân (ông Mai Văn Chon, nhân dân xã Mỹ Phú) vinh dự được UBND tỉnh biểu dương trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ngoài ra, UBND nhân dân huyện cũng đã trao giấy khen cho 16 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Kim-Anh Kiệt

các tin khác