Khối Đảng

Châu Phú khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

02:42 04/10/2022

    

Sáng 04-10, Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức Lễ Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022. Dự có lễ khai giảng đồng chí Phạm Hồng Phước – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Trần Thị Kim Bình – Phó Ban Dân dận Huyện ủy; đồng chí Diệp Hoàng Dũng – Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; cán bộ, giảng viên lớp học và các học viên đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

          Tham gia lớp học có hơn 90 học viên, trong thời gian 30 ngày, học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam… và một chuyến nghiên cứu thực tế.

          Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phạm Hồng Phước – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nói: “Công tác đào tạo cán bộ, đảng viên chương trình sơ cấp lý luận chính trị nhằm giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận một cách khái quát nhất về những vấn đề mang tính lý luận. Tham gia lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập toàn bộ chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo nội dung, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đây là những nội dung rất quan trọng mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nắm vững, để làm tiền đề, làm nền tảng, vững về kiến thức, vững về chính trị, để tiếp tục học các chương trình lý luận cao hơn”.

Xác định rõ ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào đã được lựa chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, các học viên tham gia lớp học hứa hẹn sẽ khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc khoa học để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị huyện và của lớp học đề ra.

Trúc Mai

các tin khác