Đảng - Đoàn thể

Hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

03:27 30/11/2023

    

Sáng ngày 30/11, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

 

Hội nghị đã được đồng chí UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Phạm Hồng Phước quán triệt 03 nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến tất cả đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với 02 lớp triển khai. Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung trên đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, Phó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện… Đối với các đảng bộ ngành, xã – thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

 

Thông qua Hội nghị quán triệt, học tập nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức những nội dung cốt lõi, trọng tâm của tác phẩm; nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó, chuyển từ nhận thức sang hành động bằng nhiều hình thức triển khai, tuyên truyền, đa dạng, phong phú, sinh động, thường xuyên tới từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Trúc Mai

các tin khác