VĂN BẢN CẤP HUYỆN

Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023

15/09/2023

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Châu Phú năm 2023

24/03/2023

Công văn 756/UBND-VP ngày 01/9/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp lễ Quốc khánh 02/9

01/09/2021

Công văn 729/UBND-VP ngày 25/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Châu Phú

26/08/2021

Công văn số 702/UBND-VP ngày 19/8/2021 của UBND huyện về việc giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

19/08/2021

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 vê việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

17/08/2021

Kế hoạch số 72/KH-HĐPH ngày 20/4/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật huyện năm 2021

21/04/2021

Thông báo số 17/TB-UBND ngày 29/3/2021 về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trình thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021

29/03/2021

Thông báo số 14/TB-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng trụ sở Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện

24/03/2021

Công văn số 102/PNV ngày 22/3/2021 của Phòng Nội vụ huyện về việc đăng ký nhu cầu đào tạo Thạc sĩ Chính sách công trong Bảo vệ môi trường

23/03/2021

Thông báo, Thể lệ và Đề án Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang

02/08/2020

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - hộ ông Nguyễn Văn Phuông

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dương Hoài Vũ và bà Phan Thị Hiền, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn (nối dài) xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Lập và bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn xã Mỹ Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Hoa, địa chỉ khu đất: TDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Tri Tôn (nối dài) xã Mỹ Phú

01/04/2020