VĂN BẢN CẤP HUYỆN

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Thanh Ngưu và bà Hồ Thị Mảnh, địa chỉ khu đất: TDC Bắc rạch Cây Gáo, xã Vĩnh Thạnh Trung

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Chí Tâm và bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ khu đất: Cụm dân cư ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh Trung

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hà Thị Chen và ông Phan Văn Dẩu, địa chỉ khu đất: cụm dân cư ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Thành và bà Trần Mẫu Đơn, địa chỉ khu đất: CDC Nam kênh 10 - Tây kênh 13, xã Bình Phú

01/04/2020

Quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Mung và bà Võ Thị Phụng, địa chỉ khu đất; CDC Đông kênh 3 - Bắc kênh Cần Thảo, xã Mỹ Đức

01/04/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020

Kế hoạch thực hiện xã lũ các vùng sản xuất 03 vụ trên địa bàn huyện Châu Phú, giai đoạn 2020-2025

27/02/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú năm 2020

11/02/2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Phú

11/02/2020

Thông báo kết quả xử lý kỹ luật đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

02/11/2018