THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Quyết định về giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/2024

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

02/2024

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Châu Phú năm 2024

01/2024

THÔNG BÁO_Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023

11/2023

Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại nơi tiếp công dân - Ban Tiếp công dân

11/2023

Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phán ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân

11/2023

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Châu Phú năm 2023

11/2023

Công bố công khai Quy hoạch xây dựng tại các xã trên địa bàn huyện Châu Phú - Đợt 1

10/2023

Thông cáo báo chí về việc thi công cầu Kênh 12, tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú

08/2023

Thông báo về hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới từ nguồn kinh phí năm 2023

07/2023

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

07/2023

Thông báo về đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Châu Phú

07/2023

Công văn 141/PVHTT về tuyên truyền hưởng ứng Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

06/2023

Công văn 503/UBND-VP về việc công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính tháng 4, 5 năm 2023

06/2023

Thông báo hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023

06/2023