THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú năm 2020

02/2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Phú

02/2020

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện Châu Phú

12/2019

Nghị quyết thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV"

11/2019

Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035

11/2019

Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện)

11/2019

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” năm 2019

11/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu hành chính UBND thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

08/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính huyện Châu Phú năm 2019"

07/2019

Quá trình tiếp tục triển khai, thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

05/2019

Kế hoạch Thực hiện Bảo hiểm y tế năm 2019

02/2019

Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 1, năm 2018-2012 huyện Châu Phú

02/2019

Thông báo kết quả xử lý kỹ luật đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

11/2018