THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

V/v triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

04/2023

Quyết định về công nhận xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022

03/2023

Quyết định về công nhận xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022

03/2023

Quyết định về công nhận xã Bình Long, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022

03/2023

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Châu Phú năm 2023

03/2023

Kế hoạch số 51 của UBND huyện Châu Phú về tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai sửa đổi

02/2023

Quyết định 147 về Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

02/2023

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Quí I năm 2023

01/2023

Thông báo số 977/TB-TCKH ngày 02/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/2022

Thông báo thu hồi đất dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng...

12/2022

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 30/9/2022 về việc thu hồi đất mở rộng trụ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (GĐ 2)

09/2022

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

09/2022

Thông báo số 13/TB-KTHT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng v/v tiếp nhận đơn đăng ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm Công nghiệp xã Mỹ Phú

09/2022

Thông báo số 27/TB-UBND ngày 14/9/2022 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Phú

09/2022

Thông cáo báo chí vụ ông Châu Đông Trung - Giám đốc Văn phogf Đăng ký đất dai chi nhánh Châu Phú

08/2022