THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông cáo báo chí về việc thi công cầu Kênh 12, tuyến Bắc Cây Dương, xã Bình Phú

08/2023

Thông báo về hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới từ nguồn kinh phí năm 2023

07/2023

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

07/2023

Thông báo về đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Châu Phú

07/2023

Công văn 141/PVHTT về tuyên truyền hưởng ứng Lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

06/2023

Công văn 503/UBND-VP về việc công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính tháng 4, 5 năm 2023

06/2023

Thông báo hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023

06/2023

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Phú

06/2023

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng trụ sở Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú (giai đoạn 2)

05/2023

Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

05/2023

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

04/2023

V/v công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính tháng 3 năm 2023

04/2023

V/v triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

04/2023

Quyết định về công nhận xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022

03/2023

Quyết định về công nhận xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022

03/2023