THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Phú

06/2023

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng trụ sở Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú (giai đoạn 2)

05/2023

Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

05/2023

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

04/2023

V/v công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính tháng 3 năm 2023

04/2023

V/v triển khai thực hiện một số nội dung về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

04/2023

Quyết định về công nhận xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022

03/2023

Quyết định về công nhận xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022

03/2023

Quyết định về công nhận xã Bình Long, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022

03/2023

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Châu Phú năm 2023

03/2023

Kế hoạch số 51 của UBND huyện Châu Phú về tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai sửa đổi

02/2023

Quyết định 147 về Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

02/2023

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Quí I năm 2023

01/2023

Thông báo số 977/TB-TCKH ngày 02/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/2022

Thông báo thu hồi đất dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng...

12/2022