THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Kết luận Thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, từ ngày 15/7/2021 đến 30/11/2023 đối với Văn phòng HĐND và UBND huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện: Lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đăng ký kinh doanh), UBND xã Mỹ Phú, UBND xã Khánh Hòa

04/2024

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Quý II năm 2024

04/2024

Công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các xã: Bình Chánh, Bình Phú, Đào Hữu Cảnh, Khánh Hòa, Mỹ Đức, Ô Long Vĩ

04/2024

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tài Lộc Phát, xã Thạnh Mỹ Tây

04/2024

Thông báo về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Phú

03/2024

Giấy phép xây dựng số 47/GPXD cấp cho ông/bà: Huỳnh Thị Kim Xuyến - xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

03/2024

Giấy phép xây dựng số 46/GPXD cấp cho ông/bà: Lý Vĩ Quang - thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

03/2024

Giấy phép xây dựng số 45/GPXD cấp cho ông/bà: Nguyễn Thị Trà Ôn - xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

03/2024

Giấy phép xây dựng số 44/GPXD cấp cho ông/bà: Nguyễn Văn Huỳnh - thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

03/2024

Giấy phép xây dựng số 43/GPXD cấp cho ông/bà: Sử Di Thống - xã Bình Long, huyện Châu Phú

03/2024

Công bố, công khai danh sách cán bộ, công chức có thẩm quyền và thông tin địa chỉ thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Châu Phú

03/2024

Quyết định về giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/2024

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

02/2024

Thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Châu Phú năm 2024

01/2024

THÔNG BÁO_Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023

11/2023