THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

QUYẾT ĐỊNH Về việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 tại xã Bình Mỹ, Bình Long và thu gọn vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Bình Chánh

07/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc mở rộng phạm vi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 về việc mở rộng phạm vi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Thông báo số 41/TB-UBND về lịch trình di chuyển của N.T.Q - trường hợp nghi nhiễm Sars-Cov-2, đã có kết quả xét nghiệm PCR dương tính

07/2021

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú.

07/2021

Thông báo số 36/TB-UBND về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Khu Công nghiệp Bình Long,  xã Bình Long, huyện Châu Phú

07/2021

Thông báo số 35/TB-UBND về lịch trình di chuyển của trường hợp dương tính Covid-19 T.V.B.E trên địa bàn thị trấn Cái Dầu

07/2021

Thông báo số 34/TB-UBND về trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 liên quan đến ca dương tính tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

07/2021

Thông báo số 33/TB-UBND về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 31/TB-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện

07/2021

Quyết định số 1980/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Thông báo số 32/TB-UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện về việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Châu Phú với Thành phố Châu Đốc

07/2021

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản
 theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT cấp huyện quản lý theo Quyết định 58/QĐ-UBND

06/2021

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

06/2021