THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Châu Phú năm 2023

03/2023

Kế hoạch số 51 của UBND huyện Châu Phú về tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai sửa đổi

02/2023

Quyết định 147 về Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

02/2023

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Quí I năm 2023

01/2023

Thông báo số 977/TB-TCKH ngày 02/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/2022

Thông báo thu hồi đất dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng...

12/2022

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 30/9/2022 về việc thu hồi đất mở rộng trụ sở Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú (GĐ 2)

09/2022

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

09/2022

Thông báo số 13/TB-KTHT của Phòng Kinh tế - Hạ tầng v/v tiếp nhận đơn đăng ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm Công nghiệp xã Mỹ Phú

09/2022

Thông báo số 27/TB-UBND ngày 14/9/2022 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Phú

09/2022

Thông cáo báo chí vụ ông Châu Đông Trung - Giám đốc Văn phogf Đăng ký đất dai chi nhánh Châu Phú

08/2022

Thông báo số 15/TB-UBND ngày 24/5/2022 về việc thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú với huyện Hòn Đất - Kiêng Giang

06/2022

Thông báo số 14/TB-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre

05/2022

Thông báo 11/TB-UBND ngày 21/4/2022 về việc đăng ký bổ sung quy hoạch dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2022

04/2022

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 23/03/2022 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú

03/2022