lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

26/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019

16/08/2019
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>