CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú năm 2019

09/10/2019

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú năm học 2019 2020

04/10/2019

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

26/07/2019

Thông báo về việc công bố kết quả thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018

31/01/2019

Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú năm học 2018-2019

26/12/2018

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú năm học 2018-2019

25/12/2018

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung

18/12/2018

Thông báo số 3 - về việc Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Châu Phú năm học 2018-2019

12/12/2018

Danh mục Tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2018

11/12/2018

Thông báo số 2 -  Tập trung thí sinh tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Châu Phú năm học 2018-2019

10/12/2018

Thông báo số 1 - Về tổ chức xét tuyển - thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

07/12/2018

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Phú năm 2018

29/11/2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú năm học 2018-2019

13/11/2018

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Phú năm 2018

04/10/2017
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>