• Châu Phú: Tham dự họp trực tuyến về hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone 05/08/2020
 • Cài đặt ứng dụng Bluezone, chủ động phòng, chống Covid – 19 05/08/2020
 • Châu Phú tổ chức “Ngày hội hiến máu” 04/08/2020
 • Ô Long Vĩ: Bão số 2 làm thiệt hại hơn 1.900 ha lúa hè thu 04/08/2020
 • Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Đồng Đội tỉnh thăm tặng quà cán bộ hội người Chăm nhân dịp tết Roya Haji năm 2020 04/08/2020
 • Các xã trên địa bàn huyện triển khai công tác chủ động phòng, chống dịch Covid - 19 04/08/2020
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống COVID-19 03/08/2020
 • Vĩnh Thạnh Trung tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới 03/08/2020
 • Đài Truyền thanh huyện Châu Phú bàn giao trang thiết bị truyền thanh cho Đài cơ sở 03/08/2020
 • Châu Phú triển khai nhiệm vụ và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 02/08/2020
 • Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ 02/08/2020
 • Thị trấn Cái Dầu khai giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân 02/08/2020
 • Ban Dân vận huyện ủy Châu Phú và xã Khánh Hòa thăm tặng quà đồng bào Chăm nhân dịp tết Roya Haji năm 2020 02/08/2020
 • Châu Phú - Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XIV 30/07/2020
 • Châu Phú: Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm 30/07/2020
 • Đảng ủy Quân sự huyện Châu Phú sơ kết 06 tháng đầu năm 30/07/2020
 • Mỹ Đức đoàn kết chung tay xây dựng hệ thống giao thông nông thôn 29/07/2020
 • Thẩm định kinh phí Mô hình Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 29/07/2020
 • Công an huyện Châu Phú sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 29/07/2020
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm tặng quà đồng bào Chăm nhân dịp tết Roya Haji năm 2020 29/07/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020