lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

12/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021

12/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021

12/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

11/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

11/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021

11/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021

10/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021

10/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

10/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021

09/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

09/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 13/8/2021 đến ngày 17/9/2021

09/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021

09/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021

08/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021

08/2021