Cổng thông tin điện tử Huyện Châu Phú tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khối Đảng - Khối Vận
Đoàn công tác Liên ngành tỉnh An Giang đến làm việc với huyện về công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 (15/06/2017)

Ngày 13/6/2017, Đoàn  công tác Liên ngành tỉnh An Giang đến làm việc với huyện Châu Phú về công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017. Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các ban ngành, đoàn thể tỉnh An Giang. Tiếp đoàn có ông Trần Văn Đảo -Phó Bí thư- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện.

Tại điểm đến, Đoàn kiểm tra công tác đào tạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; Giải quyết thủ tục hành chính; Rà soát đánh giá thủ tục hành chính; Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Xây dựng kế hoạch văn bản Quy phạm pháp luật; Công tác thi đua khen thưởng cấp huyện xã; Kiểm tra thực tế tại xã Khánh Hòa: Đoàn kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, quy ước khóm ấp; công tác kiểm soát thủ tục hành chính.


Qua đó đoàn thảo luận: Việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ Báo cáo viên trên địa ban huyện, kết quả triển khai: “ Ngày pháp luật” tại cơ quan đơn vị; Việc xây dựng khai thác tủ sách pháp luật. Sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở. Qua một buổi làm việc đoàn đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn huyện châu phú, công tác quan tâm lãnh chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, đồng thời đoàn kiến nghị UBND huyện bổ sung thêm một số Thông tư có liên quan, danh sách niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện, công tác giải quyết thủ tục hành chính của Công an xã Khánh Hòa nên thực hiện giấy hẹn bằng văn bản…Qua đó, UBND huyện tiếp nhận những ý kiến trên và áp dụng thực hiện trong thời gian tới để công tác Tư pháp, các thủ tục hành chính từng bước đáp ứng nhu cầu cho nhân dân được thuận lợi và hiệu quả./.

Nguồn phát hành :Nhẫn Nguyễn (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Video clip (11/12/2013)
Đang tải....

Các video khác

Xem tất cả
 
Phóng sự ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Xã Khánh Hòa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới
Xã Khánh Hòa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới
Xã Khánh Hòa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới
Chương trình Nhịp cầu Ước mơ - Lễ khởi công cầu Number1, Kênh số 14
Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
Văn phòng HĐND và UBND huyện giao lưu bóng đá với Văn phòng UBND tỉnh
Văn phòng HĐND và UBND huyện giao lưu bóng đá với Văn phòng UBND tỉnh
Văn phòng HĐND và UBND huyện giao lưu bóng đá với UBND xã Khánh Hòa
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Châu Phú lần thứ XVI năm 2018
Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới xã Bình Chánh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Quyết định công nhận xã Bình Chánh đạt chuẩn "xã nông thôn mới"
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Đảng bộ và bà con Nhân dân huyện Châu Phú
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Đảng bộ và bà con Nhân dân huyện Châu Phú
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Đảng bộ và bà con Nhân dân huyện Châu Phú